English * Français * Italiano * Polski * Rusky * Magyar * Slovenčina * Deutsch * Čeština

Úspech nie je náhoda...
Firma BARKE-MASCHINENMESSER GMBH patrí nie len
v Nemecku ale aj v Európe k popredným dodávateľom
systémov otočných hobľovacích nožov.
Jedným z najdôležitejších základných kameňov úspechu
firmy bolo popri usilovnosti všetkých zamestnancov

a praktickej využiteľnosti výrobkov vzťahujúcej sa na oblasť
ich použitia aj inovatívne myslenie, ktoré vždy viedlo
k úspešným riešeniam daných problémov vychádzajúcich z
praxe, na ktoré fi rma vlastní aj patenty.
Odjakživa je tesná a dôveryhodná spolupráca s obchodníkmi a s drevospracujúcim priemyslom
dôležitá pre implementáciu ich myšlienok, a realizáciu požiadaviek spotrebiteľov do praxe.
A tak to aj musí ostať! Naše široké spektrum produktov, ktoré Vám v tomto katalógu
predstavujeme, pre Vás vytvára najlepšie predpoklady pre racionálnejší spôsob práce. Je to však
len časť toho čo rozumieme pod pojmom ? Služba zákazníkom?. Tak ako je dôležitý predaj našich
hodnotných produktov, tak sú pre nás dôležité aj Vaše želania a podnety ako základ pre ďalšie
inovatívne produkty. Vezmite nás za slovo.

Dipl.-Kfm. Heiner Barke - konateľ

Minimum 800 x 600 resolution