English * Français * Italiano * Polski * Rusky * Magyar * Slovenčina * Deutsch * Čeština


Nedávajte úrazu žiadnu šancu:
Viac bezpečnosti pri frézovaní.
Securomat ochrana pri frézovaní od Barke
zabezpečuje maximálnu bezpečnosť
pracoviska a to pri maximálnej flexibilite
jej použitia. Dá sa pomocou 11-tich

posúvateľných tyčí individuálne a
jednoduchým spôsobom prispôsobiť
na každý tvar frézovania. Narážka pozostáva
z dvoch nezávislých polovíc / môžete si
vybrať 390,500 mm alebo 650 mm/, ktoré
môžete podľa toho, aký kus obrábate,
nezávisle od seba pripevniť.
Securomat ochrana pri frézovaní sa bude vo
Vašom podniku starať dlhú dobu
o bezpečnosť. Narážka je vyhotovená
z veľmi odolnej zliatiny hliníka a povrchová
vrstva je špeciálne vytvrdená.
 • Precízne vedenie uzavretou
  konštrukciou ? nie sú nutné žiadne
  medzipásové prúty

 • Individuálne a rýchlo bez prídavných
  nástrojov, prostredníctvom
  posúvateľných tyčí, nastaviteľné na
  každej fréze a na každom stroji

 • Držiak pozostáva z dvoch samostatných
  polovíc - z toho titulu je možné použiť
  aj na frézovanie hrán

 • Zabudované spodné, výkyvno-posuvné
  tyče

 • Hodnotný, spevnený materiál pre dlhú
  životnosť

Suma predností robí Secur-O-matu
ochranu frézovania aj pre Váš podnik
nevyhnutnou pre bezpečnosť.

Minimum 800 x 600 resolution