English * Français * Italiano * Polski * Rusky * Magyar * Slovenčina * Deutsch * Čeština

Môžete si ich stiahnuť Acrobat Reader na adrese:


BarkOmat (PDF File)

SecurOmat (PDF File)

VariOtri (PDF File)

Minimum 800 x 600 resolution