English * Français * Italiano * Polski * Rusky * Magyar * Slovenčina * Deutsch * Čeština


Prístroj na magnetické nastavovanie hobľovacích nožov
Takto jednoducho použijete Barkomat:

1. Nastavenie: Barkomat položíte na ľubovoľné miesto na hriadeli a uvoľníte
aretačnú skrutku. Zvolíte si nastavovacie lišty /napr. 1 mm/ , položíte ich
na hriadeľ a pritlačíte nastavovací magnetický svorník. Po dotiahnutí
aretačnej skrutky je Barkomat nastavený. Miesto líšt na nastavenie sa môže
jednoducho prevziať rozmer z presahu noža.

2. Nastavenie noža: Kĺbovú nôžku posuňte tesne ku chrbtu hobľovacieho
noža (ľahké kývanie nemá vplyv na presnosť nastavenia). Dotiahnite skrutky
prítlačnej lišty noža (doťahujte zvnútra smerom von).
Poznámka: pri nastavovaní stola si poznačte doraz pre kĺbovú nôžku a hobľovací
nôž
.

Prednosti a výhody:
  • Pre každý priemer hriadeľa
    a každé nastavenie stola

  • Jednoduché používanie a presný
    presah reznej hrany
Balenie obsahuje:
  • 2 prístroje na nastavenie nožov

  • 3 nastavovacie platničky presahu
    ostria noža
1. artetačná skrutka
2. magnet
3. kíbová nôžka

Minimum 800 x 600 resolution