English * Français * Italiano * Polski * Rusky * Magyar * Slovencina * Deutsch * Ceština


Płytki HM (widiowe)

Nasz program obejmuje zarówno płytki wymienne standardowe jak i o wymiarach nietypowych. Płytki dostępne są w różnych jakościach.

HC05; HC20; HC27; HC35
Węglik stosowany najczęściej - uważany jako standardowy w porównaniu wydajności do ceny

MG06; SMG02

Węglik do obróbki płyty wiórowej i MDF (MG06 - 20% wyższa wytrzymałość; SMG02 - 50%)

.
MG18

Węglik stosowany do obróbki drewna twardego i klejonego o dużo wyższej wytrzymałości
w stosunku do HC05

HE40

Specjalny węglik do obróbki drewna miękkiego o bardzo dużej wytrzymałości

NOWOŚĆ! KCR08
Nowa specjalna odmiana węglika chromu:
• obejmuje 99% wszystkich zastosowań

• podwyższona twardość i wytrzymalość
• wysoka odporność na korozję poprzez domieszkę chromu

Minimum 800 x 600 resolution