English * Français * Italiano * Polski * Rusky * Magyar * Slovenčina * Deutsch * Čeština

Úspěch není otázkou náhody...
Společnost BARKE - MASCHINENMESSER GMBH v
současnosti patří k předním dodavatelům speciálních
systémů oboustranných hoblovacích nožů jak v tuzemsku
tak v zahraničí. Jedním z nejdůležitějších základních
kamenů úspěchu podniku je kromě píle a orientace všech
zaměstnanců na potřeby zákazníků také moderní způsob
myšlení, který vedle k nalézání stále nových
a praktičtějších řešení problematiky, a který s sebou
přinesl i řadu patentů.
Trvalá a úzká spolupráce s obchodníky a podniky z dřevozpracujícího průmyslu, založená na
vzájemné důvěře, byla a je trvalým základem nejen k získávání stále nových nápadů, ale i k jejich
realizaci v souladu s požadavky uživatelů.
A tak to má i zůstat! Naše široká nabídka, kterou vám představujeme v našem katalogu, vám dává
nejlepší předpoklady racionalizace práce. Je to ale pouze část toho, co si představujeme pod
heslem "služba zákazníkům". Protože za stejně důležité, jako je prodej našich kvalitních výrobků,
považujeme i vaše přání a podněty, které jsou základem výroby dalších moderních výrobků.
Vezměte nás za slovo.

Dipl.-Kfm. Heiner Barke - jednatel

Minimum 800 x 600 resolution