English * Français * Italiano * Polski * Rusky * Magyar * Slovenčina * Deutsch * Čeština


Nový přípravek k seřízení hoblovacích nožů
Použití systému Barkomat je snadné:

1. Seřízení: Nasaďte systém Barkomat na libovolné místo na hřídeli a povolte
zajišťovací šroub. Vyberte destičky k výškovému nastavení (např. 1 mm),
položte je na hřídel a přitlačte magnetický seřizovací čep. Po utažení
upevňovacího šroubu je systém Barkomat trvale seřízen. (místo seřizovacích
destiček můžete dosavadní přesazení nože snadno převzít).

2. Nastavení nože: Přesuňte kloubový segment těsně k zadní části
hoblovacího nože (mírné ?viklání? nemá vliv na přesnost nastavení).
Utáhněte šrouby přítlačné lišty (začněte zevnitř směrem ven).
Poznámka: Při nastavení stolu vyznačte dorazovou linii kloubových segmentů
a hoblovacího nože.

Výhody:
  • Pro všechny průměry nožových hřídelí nebo
    pro každé nastavení stolu

  • Snadná manipulace a přesný přesah nože
Rozsah dodávky:
  • 2 seřizovací přípravky pro hoblovací nože
    s dřevěnou krabičkou

  • 3 seřizovací destičky pro přesah nože
1. Zamykání šroub
2. Magnety
3. Mobilní patička

Minimum 800 x 600 resolution